பிரமிள்

பிரமிளின் 70வது வயது பிறந்த நாள் விழாவை அமர்களமாக நடத்தினார்கள் பிரமிள் அபிமானிகள். பிரமிள் அவரது 56வது வயதளவில் புற்றுநோய்க் கண்டு இறந்து போனார். அவர் இறக்கும் தறுவாயில், அவரை வேறு வழியில்லாமல், வேலூரில்...

உங்களுக்கு ஒரு செய்தி

வணக்கம், நவின விருட்சம் என்ற பத்திரிகை கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை யாவரும் அறிவீர்கள். தற்போது எண்பதாவது இதழ் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய சூழலில் பத்திரிகை என்பதுஒரு சவாலாக மாறி...