மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 33

அழகியசிங்கர்    உலகம் ஷண்முக சுப்பையா அணைக்க ஒரு அன்பில்லா மனைவி. வளர்க்க இரு நோயுற்ற சேய்கள். வசிக்கச் சற்றும் வசதியில்லா வீடு உண்ண என்றும் உருசியில்லா உணவு. பிழைக்க ஒரு பிடிப்பில்லாத் தொழில்....