மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் 50

அழகியசிங்கர் ஞாயிறு ஷாஅ இன்று ஞாயிறு இல்லை ஆமாம் விடுமுறை இல்லை இது ஒரு கிழமை எதுவாக இருந்தால் என்ன அற்வுதங்கள் இடம் பெயரும் ஓர் கணம் ஒரு தாவல் ஒரு மீளல் ஒரு...

சில கவிதைகள் சில குறிப்புகள்

அழகியசிங்கர் புத்தகக் காட்சியில் 600வது விருட்சம் அரங்கில் சில கவிதைப் புத்தகங்களை விற்பனைக்கு வைத்திருக்கிறேன். அவற்றிலிருந்து சில கவிதைகளை இங்கு அளிக்க விரும்புகிறேன். 1. பழனிவேள்ளின் கஞ்சா 11 மழை பெய்யட்டும் வெயில் கொளுத்தட்டும்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 49

அழகியசிங்கர்       இன்னும் கேள்விகள் (?)  சொல்லித் தந்து நகரும் வாழ்க்கை கலாப்ரியா  ‘இன்னும் ஒரு கட்டுப்போலதான் பாக்கியிருக்கும்…’ சிமினி விளக்கு கருகத் தொடங்கும் வரை பீடி சுற்றிக் கொண்டிருப்பாள்… ‘இன்னும்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் -47

அழகியசிங்கர்  கடைசி பக்கத்தை நிரப்ப தமிழ்மணவாளன் கவிதைகளாலான புத்தகத்தின் காலியாயிருக்குமிக் கடைசி பக்கத்திற்காக கவிதை கேட்கிறார்கள் யாரிடம் கேட்டால் மழை பெய்யும் மேகம் யாரின் வேண்டுகோளுக்கு தலையசைக்கும் மரங்கள் காற்றடித்து. வேண்டும் எனில் இயலுமோ...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 46

அழகியசிங்கர்   கிளிக்கதை ப கல்பனா கிளிக்கதை கேட்டான் குழந்தை சொன்னேன் எங்கள் வீட்டில் முன்பொரு கிளி இருந்தது தளிர் போல் மென்மையாய்ü சிறகு விரித்தால் பச்சை விசிறி போலிருக்கும் சில நேரங்களில் பேசும்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 45

அழகியசிங்கர்   உனக்காக என் அன்பே ழாக் ப்ரெவெர்  தமிழில்: வெ ஸ்ரீராம் பறவைகள் சந்தைக்குப் போனேன் பறவைகள் வாங்கினேன் உனக்காக என் அன்பே மலர்கள் சந்தைக்குப் போனேன் மலர்கள் வாங்கினேன் உனக்காக என்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 44

அழகியசிங்கர்    மறு பரிசீலனை தபசி கொஞ்சமாகக் குடித்தால் போதை ஏறமாட்டேன் என்கிறது. அதிகமகாக் குடித்தால் மறுநாள் காலை தலையை வலிக்கிறது. நண்பர்களோடு குடித்தால் காசு செலவாகிறது தனியாகக் குடித்தால் பழக்கமாகிவிடும் என்கிறார்கள் காதலிக்கத்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 43

அழகியசிங்கர்    தீர்வு சி மணி என்ன செய்வ திந்தக் கையை என்றேன்.  என்ன செய்வ தென்றால் என்றான் சாமி.  கைக்கு வேலை என்றி ருந்தால் பிரச்னை இல்லை. மற்ற நேரம், நடக்கும் போதும்...