நவீன விருட்சம் 100 வது இதழ் வெளியீட்டு விழா

100வது கூட்டத்திற்கு வர முடியாதவர்கள், கூட்த்தில் பேசியதை ஷ்ருதி டிவி படம் பிடித்துள்ளது.  அதை உங்களுக்கு திரும்பவும் தருகிறேன்.பார்க்கவும். பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரவும்.

1

2

3.

4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *