கூட்டத்திற்கு வராதவர்கள் பார்த்து ரசிக்கவும்

100வது கூட்டத்திற்கு வர முடியாதவர்கள், கூட்த்தில் பேசியதை ஷ்ருதி டிவி படம் பிடித்துள்ளது.  அதை உங்களுக்கு திரும்பவும் தருகிறேன்.
 பார்க்கவும்.  பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *