அன்புடையீர்,

                                                             25.07.2013
வணக்கம்.
நவீனவிருட்சம் 93வது இதழ் வெளிவந்துவிட்டது. ஒருவழியாக. கடந்த 6 மாதங்களாக முயற்சி செய்து வெளிவந்த இதழ்.  ஏன் இந்தத் தாமதம் என்ற கேள்விக்கு பதில் எதுவும் சொல்ல வரவில்லை. ஒரே கவனமாக இருந்தால் இன்னும் சீக்கிரமாக நவீன விருட்சம் இதழைக் கொண்டு வந்து விடலாம்.
கீழ்க்கண்ட படைப்பாளிகளின் படைப்புகள் வெளிவந்துள்ளன.  நவீன விருட்சத்தில் பங்குப்பெற்ற படைப்பாளிகள் தங்களுடைய முகவரிகளைத் தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
1) தமிழில் தற்காலத் தோரணை – பாரதியின் கவிதை   2
2) பின்னற்தூக்கு – எம் ரிஷான் ஷெரீப்                                 17
3) எலிப்பந்தாயம் – சின்னப்பயல்                                 20
4) கதிரவன் எழுதுகிறான் – அழகியசிங்கர்                         24
5) குரு-சினிமா கட்டுரை – அம்ஷன்குமார்                         26
6) பயணீ கவிதைகள்                                                 30
7) மோத்தி – காசி விஸ்வலிங்கம்                                 32
8) அலாரம் – அழகியசிங்கர்                                         38
9) கரையான் – ராஜேஸ்வரி                                  45
                                                          அன்புடன்,
   
                                                                                                               அழகியசிங்கர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *