இளஞ்சிவப்புச் சூரியனின் அலாதி ப்ரியம்


ஆறுமுகம் முருகேசன்      


“அடப்பைத்தியமே” யென
கால்களை
முத்தமிட்டுருந்தது நுரை

கழுத்தில்
சங்கிலிப் பூட்டப்பட்ட
படிமநாயைப் பிடித்தவாறு
என்னைக் கடக்கிறார்
ஹேண்ட்ஸம் பீச் தாத்தா

நான் முறைத்து அமர்ந்திருந்த
கடல்
திரும்பி என்னை முறைத்துக்கொண்டிருக்கிறது

நீ
வருகிறாய்!  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *