காதல் திசை

வலமிருந்து இடம் தான்
தமிழும் இன்னபிற மொழிகளும்
எழுத வேண்டும்,
செ
ங்
கு
த்
தா
த்
தா
ன்
சைனீஸ் எழுத வேண்டும்,
ன்தாம்லவ துந்ருமிடஇ 
அராபிக் எழுத வேண்டும்
உனக்கு என்
காதலைப்புரியவைக்க
நான் எந்தத்திசையில்
எழுத வேண்டும் ?!

4 Replies to “காதல் திசை

  1. தமிழில் எழுதுவது, இடமிருந்து வலமாக அல்லவா?
    அதே போல அரபி எழுவது வலமிருந்து இடம்… என்று நினைக்கிறேன்…

    கவிதைக்காக இப்படி வருமா?

    புரியவில்லை. தயவு செய்து விளக்கவும்.

    நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *