மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 32

கண்ணன் – என் காதலன்      சி சுப்பிரமணிய பாரதி  ஆசை முகமறந்து போச்சே – இதை ஆரிடம் சொல்வேனடி தோழி? நேச மறக்கவில்லை நெஞ்சம் – எனில் நினைவு முகமறக்க லாமோ?...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 31

ஏனென்றால்…. ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா நீரென்று தெரியும் மீனுக்கு மீனென்று தெரியாது நீருக்கு ஏனென்று கேட்கிறாய் என்னிடம் குரலென்று தெரியும் குயிலுக்கு குயிலென்று தெரியாது குரலுக்கு ஏனென்று கேட்கிறாய் என்னிடம் புயலென்று தெரியும் கடலுக்கு...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 30

சிட்டுக்குருவிப் பாட்டு பாரதிதாசன்  சிட்டுக்குருவிச் சிறுபெண்ணே, சித்தம் போலச் செல்பவளே, கொட்டிக் கிடக்கும் தானியமும் கொல்லைப் புழுவும் திண்பவளே, எட்டிப் பறந்தாய் மண்முழுதும் ஏறிப் பறந்தாய் வானமெல்லாம் இஷ்டப் படிநீ செய்கையிலே ஏன்? என்பாரைச்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 29

நேற்றையக் கனவு   திரிசடை என் நேற்றையக் கனவில் அந்தப் பாலம் தகர்ந்தது. வெகுநாள் வருந்தி, வியர்வை சிந்தி, கல்லுடைத்து, வெயிலில் வெந்து, பகிர்ந்துகொள்ள எவருமற்ற நிலையில் தனியே ஏங்கி அழுது சிறுகச் சிறுக...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 28

 எதன் கைதி   சமயவேல்  அடிக்கடி வெளியே எட்டி எட்டிப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஜன்னல் அல்லது நிலையோரம் சமையலறை ஜன்னல் பின்வாசல் அல்லது ஓர ஜன்னல் மாற்றி மாற்றி எட்டி எட்டிப் பார்க்கிறேன்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் 27

போகன் சங்கர் கவிதை முத்தம் செய்வதெப்படி எனக் கேட்ட முதிரா முலைப் பெண்ணே… முத்தத்தைப் பலவகைகளில் செய்யலாம் தெய்வத்தைத் தொழுவதைப் போல பக்தியுடன் சிலர் செய்வார் பழம் சாப்பிடுவது போல பசியுடன் சிலர் செய்வார்...