மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 65

குழந்தைகள்   பொன். தனசேகரன்   காகிதங்களில் கிறுக்கட்டும் குழந்தைகள் விருப்பம்போல; திட்டாதீர்கள். சுதந்திரமாக வார்த்தைகளைக் கொட்டட்டும்; தடுக்காதீர்கள். விரும்பாததைக் கேட்டு முரண்டு செய்யலாம்: அடிக்காதீர்கள். உங்கள் பழக்கங்களை மிரட்டித் திணிக்காதீர்கள். விளையாட்டுப் பொருள்களைக்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 64

தூதர்கள் சிபிச்செல்வன் இரவுகள் சிறியவை இரவுகள் அழகானவை இரவுகள் நீளமானவை இரவுகள் குரூரமானவை இரவுகள் புணர்ச்சிக்கானவை இரவுகள் கனவுகளுக்கானû9வ இரவுகள் கடைசி மூச்சின் கணங்களுக்கானவை இரவுகளின் இருள் அடர்த்தியானது இரவுகளில் நமது பயங்கள் பதுங்குகின்றன...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 61

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 61 பயிற்சி ஞானக்கூத்தன் மனிதன் எங்கும் போக விரும்பவில்லை ஆனால் போய்க்கொண்டுதான் இருக்கிறான் மனிதன் யாருடனும் போக விரும்பவில்லை ஆனால் யாருடனாவது போய்க் கொண்டிருக்கிறான் மனிதன் எதையும் தூக்கிக்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 60

அழகியசிங்கர்   வாழ்க்கைப் பிரச்சினை   தாமரை   அந்த மழைநாள் இரவை எங்களால் மறக்கவே முடியவில்லை கோடை மழையல்ல அது கொட்டும் மழை! நானும் குட்டித் தம்பியும் கடைசித் தங்கையும்… எனக்குதான் வயது...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள்

அழகியசிங்கர்     ஒரு கவிதை படிப்பவருக்குப் புரிய வேண்டுமா? வேண்டாமா? இந்தக் கேள்விக்கு ஒரு கவிதை வாசிப்பவருக்குப் புரிய வேண்டும் என்று நான் அழுத்தமாகக் கூறுவேன். பிரம்மராஜன் கவிதைகள் அவ்வளவு எளிதாகப் புரியாது....

100 கவிதைப் புத்தகங்களிலிருந்து 100 கவிதைகள்.

…அழகியசிங்கர்   மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் என்ற தலைப்பில் இதுவரை 57 கவிதைகள் கொண்டு வந்துள்ளேன்.  இப்போது 58 கவிதையை கொண்டு வர உள்ளேன். இப்படி 100 கவிதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு தொகுப்பு நூல்...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் 57

அழகியசிங்கர்   காடு   வஸந்த் செந்தில்   ஒருவர் சென்று மழையோடு திரும்பி வந்தார்   ஒருவர் சென்று மலர்களோடு திரும்பி வந்தார்   ஒருவர் சென்று சுள்ளிகளோடு திரும்பி வந்தார்  ...

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 56

அழகியசிங்கர்    அவதார ஆசை   திலகபாமா   மலராய் இருந்திருந்தேன் மகரந்தத்துள் உனைத் திணிக்கப் பார்க்கின்றாய் தென்றலாய் இருந்திருந்தேன் என்னில் சுகம் கண்டு உனதென்று எனை உன் சுவாசமாய் உள்ளிழுக்கப் பார்க்கின்றாய் தீங்கனியாய்...

 பெண்கள் தினம்

அழகியசிங்கர்     இன்றைய தினம் பெண்கள் தினம். இந்தத் தினத்தை ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக என் பாட்டியின் ஞாபகம் வந்தது.  பாட்டியை வைத்து நான் எழுதிய ஜாடி என்ற கவிதையை இங்கு அளிக்க விரும்புகிறேன்....