வழங்க வளரும் நேயங்கள்…

என் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் எழுதிய புத்தகம்தான் üவழங்க வளரும் நேயங்கள்,ý என்ற சிறுகதைத் தொகுதி. ஒரு நீண்ட கதையும் பத்து சிறுகதைகளும் கொண்ட புத்தகம் இது. கதையை வர்ணனை வார்த்தை ஜாலம் இல்லாமல் எழுதுவதை வழக்கமாகக் கொண்டவர். இந்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி என் மாமா கோபாலன் அவர்கள் (80 வயது) பெற்றுக் கொள்ள அதை வழங்குபவர் ஸ்ரீதர்-சாமா என்கிற புனைபெயரில் எழுதும் சுவாமிநாதன் அவர்கள். 162 பக்கங்கள் கொண்ட இப் புத்தகம் விலை ரூ.120 மட்டுமே. இந்த ஆண்டு விருட்சம் வெளியீடாகக் கொண்டு வரப்பட்ட நூல் இது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *