புத்தக அறிமுகம் 2

தமிழ்ப்பெரியார்கள் என்ற பெயரில் வ.ரா எழுதிய புத்தகம் ஒன்றைக் கொண்டுவந்துள்ளேன். கிட்டத்தட்ட 12 பெரியார்களைப் பற்றி இப் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. சத்தியமூர்த்தி என்ற பெரியாரைப் பற்றி வ.ரா இப்படி எழுதுகிறார் : “எல்லா ஜீவராசிகளும்...

புத்தக அறிமுகம் 1

அழகியசிங்கரின் இரண்டாவது கவிதைத் தொகுதியின் பெயர்தான் வினோதமான பறவை. ஆரம்பத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட சிறு சிறு கவிதைத் தொகுதிகள் ஆன யாருடனும் இல்லை, தொலையாத தூரம் எல்லாம் ஒன்றாக்கி அழகியசிங்கர் கவிதைகள் என்ற தொகுதியை 2006ஆம்...