விருட்சம் வெளியீடாக வந்துள்ள சில புத்தகங்களைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறேன்

கடல் கடந்தும் – கட்டுரைத் தொகுப்பு – வெங்கட் சாமிநாதன் வெளியான ஆண்டு : 2006 – மொத்தப் பக்கங்கள் : 160 – வாழ்நாள் சாதனையாளராக இயல் விருது 2003ஆம் ஆண்டு வெங்கட் சாமிநாதனுக்குக் கிடைத்துள்ளது. – விலை : ரூ.100<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *