போட்டோ

நா கிருஷ்ணமூர்த்திஇருபது வருடங்களுக்கு முன்பு
முதல் வகுப்பு படிக்கும்போது எடுத்த
புகை படிந்துவிட்ட
=குரூப்+ போட்டோவில்
அறுபது முகங்களுக்கு நடுவில்
ஒட்டி நிற்கும் மகனை
இமைகள் விரிய
இதழ்கள் விரிய
சட்டென அடையாளம் கண்டுவிடுகிறாள்
அம்மா….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *