கசடதபற பிப்ரவரி 1971 – 5வது இதழ்

நிழல்கள்

ந மகாகணபதி

விரல்களை சுருட்டி பிரித்து
வாழ்வின் முறையை விளக்கினார் வகுத்து
விரல்களின் நிழல்கள்
சுவற்றில் விழுந்தன
வேறுவேறு வல்லூறுகள் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *