தீபப்ரகாசன்

கசடதபற இதழ்களில் வெளிவந்த கவிதைகளை ஒவ்வொன்றாக தர உத்தேசம்.

அக்டோபர் 1970 இதழ்

பயம்

கூரையில் தொங்கும் விளக்கு
கூட்டும் நிழல் பெரிதென்று
    படுக்கை விளக்கைப்போட்டுப்
    படிக்கப் புத்தகம் எடுக்க,
    விளக்குக் கூண்டின் நிழல்
    விரிந்து சுவரை மறைத்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *