மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 81

கண்ணாடி

குட்டி ரேவதி

இறுகி மௌனித்துக் கிடக்கிறது
குளம்

ஒரு கல்லாய் நிழலை எறிந்து போகிறது
பறவை

இப்பொழுதும் குளம்
இறுகிய முகத்துடன்

நன்றி : யானுமிட்ட தீ – கவிதைகள் – குட்டி ரேவதி – பக்கங்கள் : 78 – வெளியீடு : அடையாளம், 1205/1 கருப்பூர் சாலை, புத்தாநத்தம் 621 310, திருச்சி மாவட்டம் – விலை : ரூ.60.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *