திருவாசகமும் நானும் – ஒளிப்படம் 2

இதோ இரண்டாவது ஒளிப்படத்தை இப்போது அளிக்கிறேன். கூட்டத்திற்கு வர முடியாதவர்கள் இதைப் பார்த்து ரசிக்கலாம். கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தவர்களும் இதை இன்னொரு முறை கேட்டு ரசிக்கலாம்.

முடிந்தால் உங்கள் கருத்துக்களைக் குறிப்பிடவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *