திருவாசகமும் நானும் – ஒளிப்படம் 1

அழகியசிங்கர்

திருவாசகமும் நானும் என்ற தலைப்பில் நேற்று (21.10.2017) சந்தியா நடராஜன் நிகழ்த்தியக் கூட்டத்தின் முதல் பகுதியை இப்போது அளிக்கிறேன். ஒரு சமயச் சொற்பொழிவு மாதிரி இல்லாமல், திருவாசகம் என்ற பாடல்களை அலசி ஆராய்ந்த சொற்பொழிவாக இருந்தது.

இதைக் கேட்பவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *