22.09.2012ல் நடந்த அசோகமித்திரனின் ஒளிப்படம் – 2

 

 

நான்கு பகுதிகாளகப் பிரிக்கப்பட்ட 22.09.2017 அன்று நடந்தக் கூட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதியை இப்போது அளிக்கிறேன். மிகக் குறைவான மணித்துளிகளில் எல்லோரும் பேசுவதை ஒளிப்படம் மூலம் கேட்டு ரசிக்கலாம். எதாவது குறை தென்பட்டால் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *