விருட்சத்தில் வெளிவந்த மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள்

விருட்சம் ஆரம்பித்த 1988ஆம் ஆண்டிலிருந்து மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகளும் விருட்சத்தில் பிரசுரம் ஆகிக் கொண்டிருந்தன.  பலர் மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகளை விருட்சத்தில் எழுதி உள்ளார்கள்.  அவற்றை எல்லாம் தொகுக்கும் எண்ணம் உள்ளதால், ஒவ்வொன்றாய் முகநூலிலும், பிளாகிலும் வெளியிடுகிறேன்.

நார்மன் மேக்கே 

கவிஞன்

சம்பவங்கள்

அவனை

நெருக்கடியான நிலையில்

தள்ளித்

துன்புறுத்தின.

வறுமை, சமுகம், நோய் –

எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும்

அவனைத் தாக்கின.

அவற்றால்

அவனை மௌமாக்க முடியவில்லை

கல்லெறியப்பட்ட காக்கை

முன்பு ஒரு போதும் நினைத்தேயிராத

வகையில் எல்லாம்

தப்பிப் பிழைக்க வழிகாண்பது போல

முன்னைவிட

மேலும் பல கவிதைகள்

அவன் எழுதினான்

எல்லாம் வெவ்வேறாக

இப்போது

சிரமமில்லாது

சமநிலையில் பறப்பதைத்

தொடருமுன்

மக்களின் தலைகளுக்கு மேலே

அவர்கள் வீசியெறியும் கற்கள்

தன் மீத படாத உயரத்தில்

சில சமயங்களில்

திடீரென

அவன்

தடுமாறுகிறான்

தடைப்பட்டு நிற்கிறான்

பக்கவாட்டில் சுலு;கிறான்

இதில் என்ன ஆச்சர்யம்!

மூலம் : ஆங்கிலம்

தமிழில் : கன்னி

நார்மன் மேக்கே ஒரு பிரபல ஸ்காட்லாந்து கவிஞர்.  தனது 75வது வயதில் 26.02.1986ல் காலமான இவர், 13 கவிதைத் தொகுதிகள் வெளியிட்டுள்ளார்.  இத் தொகுதியிலிருந்து பல கவிதைகளும் இதுவரை வெளியிடாதிருந்த நூறு கவிதைகளையும் கொண்ட ஒரு கவிதைத் தொகுதியை 1985ல் வெளியிட்டார்.  இதற்கு இங்கிலாந்து அரசின் தங்கப் பதக்கம் அளிக்கப்பட்டது.  ராபர்ட்கிரேவ்ஸ், டபிள்யூ எச் ஆடன், ஸீக்ஷபிரிட் ஸஸரன், ஸ்டிஃபன் ஸ்பென்டர் முதலியவர்கள் இப் பரிசை முன்பே பெற்றுள்ளனர்.  

                                                                    (நவீன விருட்சம் அக்டோபர் – டிசம்பர் 1988)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *