மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 73


கொள்கை 


சுந்தர ராமசாமி                                                                                     

மேற்கே

ரொமான்டிசிஸம்

நாச்சுரலிஸம்

ரியலிஸம்

அப்பால்

இம்பிரஷனிஸம்

என் மனைவிக்குத்

தக்காளி ரஸம்.

அப்பால்

ஸிம்பலிஸம்

கூபிஸம்

ஸர்ரியலிஸம்

மீண்டும்

வெறும்

ரியலிஸம்

அப்பால்

அதற்கும்

அப்பால்?

சொல்லும்

எட்மண்ட் வில்சன்

நீர் சொல்லும் கனிவாய்.

சொல்லும்

மிஸ்டர் பிரிச்செட்

நீர் சொல்லும்

தயைகூர்ந்து

ஸôத்ரேக்கு

எக்ஸிஸ் –

டென்ஷலிஸம்

காமுவுக்கு

இன்னொன்று

பின்னால்

வேறொன்று.

காமுவின் விதவைக்கு

மற்றொன்று.

பிறிதொன்று

அவள் அருமைப்

பாட்டிக்கு.

கரடிக்கு கம்யூனிஸம்

கதர்க் குல்லா சோஷலிஸம்

டாலர் ஹ÷மனிஸம்

பீக்கிங்கு

என்ன?

சொல்லும்

ஏ.ஐ.ஆரே

சொல்லும்

மிக விரைவாய்.

நாம எல்லாம்,

டமில் எழுத்தாளர்

நமக்கோ

பிளேஜியரிஸம்

நன்றி : நடுநிசி நாய்கள் – கவிதைகள் – சுந்தர ராமசாமி – வெளியீடு : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ் பி லிமிடெட் -669 கே பி சாலை, நாகர்கோவில் 629001 – பக்கங்கள் : 72 – விலை : ரூ.75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *