மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 66

இன்னும் சில பிணங்கள்

ந பிச்சமூர்த்தி

பணமென்றால் பிணமும் வாய்திறக்கும்
எனக்குத் தெரியாது
பணமென்றால்
ந. எண்ணையும்
தே. எண்ணையும்
கத்திரிக்காயும்
கல்யாண மண்டபமும்
இன்னம் என்னவெல்லாமோ
வாய்பிளப்பது
எனக்குத் தெரியும்
நாமும் வாயைப் பிளக்க வேண்டியது தான்.

நன்றி : ந பிச்சமூர்த்தியின் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் – தொகுப்பு : ஞானக்கூத்தன் – வெளியீடு ; சாகித்திய அக்காதெமி, தலைமை அலுவலகம், ரவீந்திர பவன், 35 பெரே8ôஸ்ஷா சாலை, புதுதில்லை 110 001 – மொத்தப் பக்கங்கள் : 176 – விலை : 65 – முதல் வெளியீடு : 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *