மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் – 64


தூதர்கள்


சிபிச்செல்வன்

இரவுகள் சிறியவை

இரவுகள் அழகானவை

இரவுகள் நீளமானவை

இரவுகள் குரூரமானவை

இரவுகள் புணர்ச்சிக்கானவை

இரவுகள் கனவுகளுக்கானû9வ

இரவுகள் கடைசி மூச்சின் கணங்களுக்கானவை

இரவுகளின் இருள் அடர்த்தியானது

இரவுகளில் நமது பயங்கள் பதுங்குகின்றன

மௌனத்தின் நாடி

இதயத்தில் துடிக்கிறது

இரவு உறங்குவதற்கானது

சாவு போல்.

நன்றி : கறுப்புநாய் – கவிதைகள் – சிபிச்செல்வன் – அமுதம் பதிப்பகம் – முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2002 – விலை : ரூ.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *