நவீன விருட்சம் 100வது இதழும் நானும்…

.

அழகியசிங்கர்

நவீன விருட்சம் 100வது இதழைத் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.  இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்குள் இதழ் வெளிவந்துவிடும்.  மொத்தம் 250 பக்கங்களுக்கு மேல்.  இதுதான் முதல் முறை நான் அதிகப் பக்கங்களுடன் நவீன விருட்சம் இதழைத் தயாரிப்பது.  ஏகப்பட்ட கவிதைகள், ஏகப்பட்ட கதைகள், கட்டுரைகள் என்று இதழ் ரொம்பி வழிகிறது.  இந்த முறை எனக்கு உதவி செய்ய நண்பர்கள் வட்டமும் சேர்ந்துள்ளது.  

 100வது இதழுக்காக மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த பிரபு அனுப்பிய கவிதையை உங்களுக்குப் படிக்க அளிக்கிறேன்.

புத்தகம்

————–
பலர் உள்ள
ஒரு வீட்டில்
பிரியும் தாள் திரளாய்
சஞ்சிகையாய்
காலிகோ பைண்டாய்
பேப்பர் பேக்காய்
பேதமாகி
பிரிந்து
ஒற்றைச்சொல்
அடையாளப்படுத்தலாய்
ஆனது
புத்தகம்
மொழி படியா
மழலைக்கு
பிம்பப் பெருவெளியாய்
சிறார்க்கு
சாதனையாய்
வெல்லும் சவாலாய்
மங்கையர்க்கு
குறிப்புகளின்
சமையலாய்
முதியோர்க்கு
கதியாய்
தன்னிருப்பை
தானுணர்ந்தது
புத்தகம்
ரசங்கள்
ஒன்பதும்
வாசகர்
உணர்ந்தும்
வாசித்து
தவழும் குழவி
ஸ்பரிசித்து
கிழிக்கும்
போது
மிகவும் மகிழ்ந்தது
புத்தகம்

மயிலாடுதுறை பிரபு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *