ஞானக்கூத்தன் இனி இல்லை

அழகியசிங்கர்


இன்றைய தினமணி இதழில் ஞானக்கூத்தன் குறித்து ‘ஞானக்கூத்தன் இனி இல்லை’ என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதி உள்ளேன். படிக்கவும். இன்னும் விரிவாக ஒரு புத்தகம் போடும் அளவிற்கு அவரைப் பற்றி எழுத முயற்சி செய்ய உள்ளேன். 
அதேபோல் நான், பிரமிள், விசிறி சாமியார் என்ற புத்தகத்தை 65 பக்கம் முடித்துள்ளேன்.  80 பக்கங்களில் அந்தப் புத்தகத்தை முடிப்பதாக உள்ளேன்.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *