ஆடியோ ஒலிபரப்பு – ஒரு கதை ஒரு கவிதை கூட்டம்
10.07.2-16 அன்று நடந்த ஒரு கதை ஒரு கவிதை கூட்டத்தில் நாங்கள் பேசியதை ஒலிபரப்பு செய்துள்ளேன்.  உங்கள் கருத்துக்களை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *