என்றோ நடந்த சுந்தரராமசாமியின் விருட்சம் கூட்டம்

அழகியசிங்கர்  
08.12.2002 அன்று விருட்சம் சார்பில் சுந்தர ராமசாமியின் கூட்டம் நடந்தது.   அக் கூட்டத்தில்   ஆடியோவில் பேசியதை  இங்கு எல்லோரும் கேட்பதற்கு யு ட்யூப்பில் பதிவு செய்துள்ளேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *