ஜான்னவி

நவீன விருட்சம் 98வது இதழில் வெளி வந்த கவிதை ஜான்னவியின் காலக் கணக்கு கவிதையைப் படிக்க அளிக்கிறேன். நவீன விருட்சம்
இதழைப் பொறுத்தவரை எதாவது ஒரு கவிதை, கதை, கட்டுரை சிறப்பாக அமைந்து விடுகிறது. யாருக்காவது நவீன விருட்சம் இதழ் வேண்டுமா? முகவரியை அனுப்புங்கள்.

காலக் கணக்கு
ஒரு சொற்ப காலம்
நாம் குழந்தைகளாய் இருந்தோம்
ஒரு சொற்ப காலம்
நாம் இளமையோடிருந்தோம்
ஒரு சொற்ப காலம்
நாம் மகிழ்ச்சியில் நினைத்தோம்.
ஒரு சொற்ப காலம்
நாம் நேசித்த செல்லப் பிராணிகள்
நம்முடனிருந்து பின்
காணாமற் போயின
அல்லது
மடிந்து போயின.
சொற்ப காலமே ஆனது
நானறிந்த
அல்லது
மடிந்து போயின
சொற்ப காலமே ஆனது
நானறிந்த
அல்லது அறிந்திருந்ததாக நினைத்திருந்த
மனிதர்கள் மாறிப் போவதற்கு.
சொற்ப காலமே ஆனது
நானறிந்த
அல்லது அறிந்திருந்ததாக நினைத்திருந்த
மனிதர்கள் மாறிப் போவதற்கு.
ஒரு சொற்ப காலத்தில்
நீ உன் வாழ்க்கையில்
கற்ற சகலத்தையும்
நிகழ்ந்த அனைத்தையும்
அறிந்திருந்த அனைவரையும்
மறந்து போனாய்
ஒரு சொற்ப காலத்தில்
அன்பானவர்கள்
மறைந்து விட்டார்கள்,
அந்நியர்கள் வசிக்கிறார்கள்
சுற்றிலும்.
இன்னுமொரு சொற்ப காலத்தில்
என்னென்ன மாறும்?
எதுவுமே நிகழ
ஒரு சொற்ப காலமே
போதுமானதாக இருக்கிறது.
.

One Reply to “ஜான்னவி”

  1. எனக்கு இன்னும் வரவில்லை … ஏற்கனவே சந்தா அனுப்பியுள்ளேன் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *