விருட்சம் பத்து கேள்விகள் பத்து பதில்கள் மற்றும் கவிஞர் வைதீஸ்வரனின் ஓவியங்கள்


விருட்சம் பத்து கேள்விகள் பத்து பதில்கள் (10:10) தொடரில்
கவிஞர் எஸ். வைதீஸ்வரன்                      காணொளி

கவிஞர் வைதீஸ்வரன் ஒரு சிறந்த ஓவியரும் கூட. அவரது சில ஓவியங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *