பாலிதீனில் பணப்பை

 மாயன் சத்யா
பாலிதீன் பையில்
பத்திரப் படுத்தப்பட்டது
கொஞ்சம் துவண்டு போன
அந்த பணப்பை (மணிபர்ஸ்)
பின்பையில் வைத்தால்
காணாமல் போகலாம்
என்றெண்ணி
நெஞ்சருகே அணைத்து
வைக்கப்பட்டது பணப்பை
வருடத்தின் ஓரிரு மாதத்தில்
ஒரு சில நாளில்
பெய்யும் மழைக்காக
வருடமெல்லாம் பாலிதீனில்
பதுங்குகிறதா பணப்பை
இல்லை.. இல்லவே இல்லை
வருடமெல்லாம்
பொய்க்காமல் பெய்யும்
மழை ஒன்றிடமிருந்து
பாதுகாக்கப் படுகிறது பணப்பை
மண் சூடு தீர்க்கும்
வான் மழை பொய்க்கலாம்
உழைப்பாளியின் உடல் சூடு
நீக்கி பெருகும் மழை
வற்றாமல்
வருடமெல்லாம் வழிந்தோடும்
வியர்வை
உழைக்காத காசு
உடம்பில் ஒட்டாது
இங்கே உழைத்த காசு
ஒட்டிவிடக்கூடாது என்பதற்க்காக
வியர்வையிடமிருந்து
ஒழித்து வைக்கப் படுகிறது
பாலிதீனில் பணப்பை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *