பூனைக்கும் மனிதனுக்கும் பொதுவான உணவு

பூனைக்கும் மனிதனுக்கும் பொதுவான உணவு

செல்வராஜ் ஜெகதீசன்
வாங்கிய பொருட்களின்
கனம் தாங்காமல்
கடை வாசலில் வைத்தேன்
சற்றே இளைப்பாற.
பாய்ந்து வந்து பைகளின்
மேல் மோதிய
பூனையொன்றை
விரட்டியவன் வேகமாய்
அவ்விடம் விட்டு
அகன்றேன்.
பூனைக்கு உதவும்
மனமில்லாமல் இல்லை.
பூனைக்கும் மனிதனுக்கும்
பொதுவான உணவொன்றும்
பை-வசம் இல்லாததே
காரணம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *