எனது
குடும்பம்

விடிகாலையிலெழுந்து
வேலைக்குப் போகும் அப்பா

இருள் சூழ்ந்த பிறகு
வீட்டுக்கு வருவார்

விடிகாலையிலெழுந்து
வேலைக்குப் போகும் அம்மா

இருள் சூழ்ந்த பிறகு
வீட்டுக்கு வருவார்

விடிகாலையிலெழுந்து
பள்ளிக்கூடம் செல்லும் நான்

பள்ளிக்கூடம் விட்டு
வகுப்புக்கள் முடிந்து

இருள் சூழ்ந்த பிறகு
வீட்டுக்கு வருவேன்

எமக்கென
இருக்கிறது

நவீன வசதிகளுடனான அழகிய
வீடொன்று

– தக்ஷிலா
ஸ்வர்ணமாலி

தமிழில் – எம்.ரிஷான்
ஷெரீப்,

இலங்கை

One Reply to “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *