கடவுளின்குரல்

இறந்தநண்பனின்
கைத்தொலைபேசியை
ஒருமுறை
தொடர்புகொண்டுபார்கிறேன்
இம்முறை
மறுமுனையில்
தொடர்பு எல்லைக்கு
அப்பாலிருப்பதாகச்சொன்னகுரல்
கடவுளுடையது

ரவிஉதயன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *