கதா மஞ்சரி கதை -3

அழகியசிங்கர்       வீடு நிறைந்த பொருள்       ஒருவன் பதினாயிரம் வராகன் வைத்திருந்தான். அவன் தனக்கு இறக்குங்காலம் அடுத்திருப்பதை அறிந்தான். தன் இரு மக்களையும் அழைத்தான். ஒவ்வொருவனுக்கும் ஐந்தைந்து...

கதா மஞ்சரி கதை -2

உனக்காக ஒளித்து வைத்தேன்   ஒரு செல்வன், தன் தந்தைக்கு ஓட்டிலே கஞ்சி வார்த்துக்கொண்டு வந்தான். அவன் மகன் அதைப் பார்த்தான். ஒருநாள் அந்த ஓட்டை எடுத்து ஒளித்து வைத்துவிட்டான். பிறகு அந்தச் செல்வன்...

பிளாட்பார கடையில் கண்டெடுத்த முத்து

சிலசமயம் பிளாட்பார கடைகளில் அபூர்வமாக சில புத்தகங்கள் கிடைக்கும்.  அட்டைப் போயிருக்கும்.  விபரம் போயிருக்கும்.  எழுபதெட்டு இனிய கதைகள் என்ற கதா மஞ்சரி புத்தகம் கண்ணில் பட்டது.  உடனே வாங்கிக்கொண்டேன்.  முன்பக்கத்தில் உள்ள பல...