மராத்திய மொழியில் ஹைக்கூ கவிதைகள் – ஓர் அறிமுகம்*

மராத்தியம் என்றவுடன் நினைவிற்கு வருவது சிவாஜியும் தஞ்சாவூர் பக்கம் (இப்போது எங்கும்) வாழும் மராத்தி பேசும் தமிழ் நண்பர்களுமே. பம்பாய் செல்லும் வரை எனக்கும் அப்படியே. 2008-இல் பெங்களூரில் ஒரு அகில உலக ஹைக்கூ...

கூப்பாடு

என்னைச் சொல்லி  ஆவது ஒன்றும் இல்லை- நானாக உன்னைக் கூப்பிட வில்லை நீயாக வந்தாய் எட்டிப் பார்த்தாய்  பிரதி பிம்பம் கண்டாய்  பின் சென்று  காணவில்லை என்று  கூப்பாடு போடுகிறாய்  அடம் பிடிக்கும் சண்டிச்...

வீழ்வது

  குடை இல்லாமல் வெளியே செல்வது சரியல்ல- வெயிலானாலும் சரி மழையானாலும் சரி அட் லீஸ்ட் ஒரு குல்லாயாவது தேவை சிலருக்குக் கறுப்புக் கண்ணாடி சிலருக்குக் குறுந்தாடி எழுதும் வர்கமெனில் ஜோல்னாப்பை கருப்புச்சட்டை சிவப்புச்...