ஒரு நொடிக் கேள்வி ஒரு நொடி பதில் – 5

1. நீங்கள் யார்? ரமணர்தான் நான் யார் என்ற விசாரணையில் இறங்கினார். என்னைப் பார்த்து நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் என்ன அர்த்தம். நான் உங்களைக் கேட்கிறேன். நீங்கள் யார்? 2. இப்போது என்ன...

ஒரு நொடிக் கேள்வி ஒரு நொடிப் பதில்

  1. இப்போது நடக்கும் ஆட்சியைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? நான் யார் நினைப்பதற்கு..நான் சாதாரண குடி மகன். 2. குடி மகன் என்றால் எப்போதும் ‘குடி’க்கிற மகனா? இல்லை. இல்லை.  நான் வெறுமனே...

ஒரு நொடிக் கேள்வி ஒரு நொடி பதில்

1. இந்த ஆண்டு கோடை கடுமையாக உள்ளதா?   ஆமாம். எங்கள் தெருவில் உள்ளவர்கள் 24 மணி நேரமும் தண்ணீருக்காக அலை அலை என்று அலைகிறார்கள். எங்கள் வீட்டிலும் அந்தப் பிரச்சினை வெடிக்கும்.  ...

ஒரு நொடிக் கேள்வி ஒரு நொடி பதில்

அழகியசிங்கர்   1. நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா? கெட்டவன் 2. நீங்கள் கெட்டவரா நல்லவரா? நல்லவன் 3. யாரைப் பார்த்து உங்களுக்குப் பயம்? என்னைப் பார்த்து 4. நீங்கள் எழுதுவதை திரும்பவும் படிப்பதுண்டா? படிப்பதில்லை....