விருட்சத்தில் பிரசுரமான மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள்

சுக்வீர் கவிதைகள் 2. வண்ணங்கள் வண்ணங்கள் சாவதில்லை அவை கரைந்து விடுகின்றன அல்லது அடித்துக் கொண்டு போகப்படுகின்றன அல்லது பூமியின் அந்தகாரத்தில் விதைக்கப்படுகின்றன. வண்ணங்கள் மலர்களாக மாறுகின்றன, மேகங்களின் ஒளிர்ந்து உதடுகளில் புன்னகை பூக்கின்றன,...

சுக்வீர் கவிதைகள்

1. நடத்தல் நான் நடக்கிறேன் என் கால்களால் அல்ல கண்களால் – சாலைகளையும் தெருக்களையும் இதயத் தொகுதிகளையும் இரவின் இருளையும் கடந்து செல்கிறேன் சுற்றிலும் மக்களின் காடு. என் கண்களின் துணையோடு அதைக் கடந்து...

கேரளக் கன்னிக்கு

உன் பாதங்கள் உன் கைகளைப்போல மென்மையானவை. உன் இடை மிக அழகிய வெள்ளைக்காரப் பெண்ணையும் பொறாமையுறச் செய்யும் சிந்தனை மிக்க கலைஞனை உன் சரீரம் வசீகரிக்கும். வெல்வெட்டுப் போன்ற உன் கண்கள் உன் மேனியை...